Het goede doel in 2018

Logo REFMet de Landelijke EFT Dag op 10 maart 2018 steunt Stichting EFT de Respect Education Foundation. De REF promoot leef- en leeromgevingen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Ze doen dat door het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden, zowel nationaal als internationaal. De opbrengst van de Landelijke EFT Dag 2018 gaat in zijn geheel naar het REF project in de Filipijnen.

Achtergrondfoto Respect Education Foundation

Gewapende conflicten hebben sinds begin jaren zeventig veel levens in de Filipijnen ontwricht. Overheidsprogramma’s om armoede te verlichten bereiken niet altijd de mensen die het nodig hebben. Scholen zijn soms voor kinderen te ver weg om te bereiken, en ze zijn slecht uitgerust. De kwaliteit van het onderwijs is laag. De REF is actief op de Filipijnen. Ze bereikten al 10.000 kinderen op 71 scholen en 250 leerkrachten. Partners zijn Cordaid, lokale organisaties en het ministerie /departement van onderwijs.

Hoe ziet het goede doel er concreet uit?

Het geld dat we deze Landelijke EFT Dag inzamelen, gebruikt de REF om een module EFT binnen het programma-aanbod te maken. EFT past prima binnen het nieuwe onderwijscurriculum dat in 2012 is geïntroduceerd door de regering. Dit curriculum richt zich op vaardigheden van de 21ste eeuw, zoals het vergroten van het zelfvertrouwen, creativiteit, kritisch denken, samenwerking en communicatie. Het leren leren wordt benadrukt, in plaats van alleen de inhoud van een les. Stichting EFT is bijzonder blij dat de kinderen in de Filipijnen hulp krijgen via de REF én dat daarbij EFT ingezet kan gaan worden. We hopen op een hoge opbrengst!

 

X