Ans Roes – algemeen bestuurslid 

Ans-Roes-SEFTToen mij gevraagd werd of ik plaats wilde nemen in het bestuur van stichting EFT voelde ik  dit als een heel mooi compliment.  

Ja ! Ik ben heel enthousiast over EFT en wil me graag inzetten zetten hiervoor. Dat dit dan ook echt bij het bestuur is overgekomen tijdens een brainstormsessie via de skype,  maakte dat mijn hart een vreugde sprongetje maakte.

Ondanks mijn drukke leven: Een eigen  praktijk (Sumeno) en een parttime baan bij het leger des Heils, wil ik hier ook echt voor gaan. Ik wil mij inzetten om EFT meer onder de aandacht te brengen, omdat ik het een ontzettend goede methodiek vind om problemen en angsten aan te gaan.

Ik heb zelf verschillende therapieën gevolgd om een ( jeugd)trauma te verwerken. Alle therapieën hebben mij iets geleerd maar….. EFT heeft mij echter laten inzien en ervaren wat er gebeurt als je een trauma hebt. Door EFT heb ik inzicht gekregen in wat mijn sterke punten zijn en wat mijn  negatieve overtuigingen zijn en betekenen in mijn ontwikkeling. Het heeft mij antwoord gegeven op de vraag waarom ik iedere keer op een andere manier dezelfde dingen in mijn leven tegenkom. Hierdoor heb mijzelf kunnen bevrijden van het verleden; inzicht, bewustwording en herschrijven.

Verder heb ik opleiding verpleegkundige (zowel somatische als psychiatrisch gericht) en maatschappelijk werk gedaan en ben al  45 jaar werkzaam in de zorg- en welzijnssector. Mijn hoop is dat ik een steentje kan bijdrage om de reguliere geneeskunde en de complementaire zorg met elkaar te laten samen werken.  

Ik heb als unitmanager en sectormanager  ervaring opgedaan met meedenken over beleid in de zorgsector en het implementeren daarvan op de afdelingen; hiervoor heb ik de opleiding Hoger Management Zorg en Welzijn gevolgd.

Ps:  Even als aanvulling: Door een burn-out in deze functie en het gelijktijdig volgen van de opleiding EFT kwam ik erachter dat deze uitval te maken had met een nog steeds stukje onverwerkt jeugdtrauma. Toen ik zag wat EFT met mij deed heb ik heb de functie van manager vaarwel gezegd en ben de weg van EFT behandelaar en natuurgeneeskundig therapeut ingeslagen. Een weg waarvan ik zie dat dit voor mij de juiste weg is. Gevraagd worden als EFT bestuurslid is daar dan toch ook maar een mooi bewijs van!

X