Onderzoek naar EFT in de kinderschoenen

Er is slechts een beperkt aantal goede studies gedaan. Waarschijnlijk vooral doordat EFT een relatief nieuwe behandelmethode is.

  • Financiering
    Onderzoek doen kost geld. Het is lastig om financiering te krijgen voor een groter en gedegen onderzoek naar een methode die nog weinig bekend is en nog niet of nauwelijks wordt toegepast binnen het reguliere veld. Daarnaast vraagt wetenschappelijk onderzoek ook om voldoende draagvlak vanuit de sector zelf.
  • Protocol versus maatwerk
    Een ander ‘probleem’ wat betreft het onderzoek naar EFT is dat in een wetenschappelijke studie met meerdere proefpersonen en een of meerdere controlegroepen de interventie volgens een vast protocol moet worden uitgevoerd om vergelijking mogelijk te maken. In de praktijk is EFT vooral maatwerk, en krijgt de behandeling vorm in de interactie met de cliënt. Wanneer EFT wordt toepast volgens protocol zal dat de effectiviteit nadelig beïnvloeden. Een oplossing zou kunnen zijn om naast de ‘randomized controlled studies’ ook gebruik te maken van uitgebreid beschreven casestudies om meer zicht te krijgen op de werkingsmechanismen van EFT en om de effectiviteit ervan beter te kunnen onderbouwen. 

X