Trauma

Ook jij hebt vast wel eens iets meegemaakt dat indruk op je heeft gemaakt. Iets waar je van bent geschrokken, iets waar je door bent geraakt. Denk aan het overlijden van dierbaren, een verhuizing waar je niet zelf voor hebt gekozen of het verliezen van je baan. Vaak ben je prima in staat om deze stressvolle gebeurtenissen te verwerken en gaandeweg je leven weer op te pakken. Maar soms is de draagkracht en de draaglast van mensen zo uit evenwicht dat de stress teveel wordt.
Post Traumatische Stress Stoornis?
Mensen die getraumatiseerd zijn (of een Post Traumatische Stress Stoornis – PTSS-  hebben ontwikkeld), ondervinden klachten als gespannenheid, alertheid, flash backs, en nachtmerries. En dat terwijl ze het denken aan de gebeurtenis het liefst uit de weg gaan, want dat is eigenlijk veel te pijnlijk. Onbewust komen de herinneringen toch telkens boven, bijvoorbeeld doordat ze iets zien of horen dat lijkt op wat ze eerder hebben meegemaakt. Dit kan heftige emoties oproepen, zoals angst en paniek of boosheid.  Mensen kunnen reageren alsof de dreiging van het trauma er nog steeds is. Het kan echter ook emoties juist afvlakken. Mensen zijn zichzelf niet meer. Soms heeft de nabije omgeving dat nog beter in de gaten dan de persoon zelf.
De klachten kunnen ook pas jaren na de gebeurtenis optreden en in eerste instantie niet in verband worden gebracht met een gebeurtenis uit het verleden..

Soorten trauma’s

Er zijn gebeurtenissen die traumatisch kunnen zijn. Om je een indruk te geven, staan er hier een aantal:

  • Gepest zijn op school of werk
  • (Getuige zijn van) psychische of lichamelijke mishandeling
  • Verwaarlozing
  • (Seksueel) misbruik
  • Verliezen van je vertrouwde omgeving
  • Verliezen van een kind, ouder of andere naaste (Overlijden van)
  • Verliezen van gezondheid (Ziekte)
  • (Getuige zijn van) een ongeluk of ramp
  • (Getuige zijn van) geweld
  • Opeenstapeling van meerdere (kleinere) gebeurtenissen

Trauma en EFT

Vaak denken we bij een trauma aan extreme (indringende/heftige) gebeurtenissen zoals hierboven beschreven. Binnen de EFT spreken we ook van een trauma bij kleine gebeurtenissen die een negatieve impact hebben op je huidige functioneren. Bijvoorbeeld: Je wilt af van je angst voor het spreken in het openbaar. We kijken dan samen welke herinneringen hierop van invloed zijn. Een herinnering uit je schooltijd bijvoorbeeld waarbij klasgenoten je uitlachten toen je je versprak bij een spreekbeurt, noemen we dan het trauma.
Zowel kleine als grote trauma’s zijn vaak goed te behandelen met EFT.

X